аЯрЁБс>ўџ GIўџџџHџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ЉЭЩсАСт\pKarrin Huhmann BАaР=œЏМ=xZП"8X@"Зк1мЧCalibri1мЧCalibri1мЧCalibri1мЧCalibri1мЧCalibri1м ЧCalibri1мЧCalibri1м4МЧCalibri1м МЧCalibri1мЧCalibri1мЧCalibri1,8МЧCalibri18МЧCalibri1м8МЧCalibri1м>ЧCalibri1м4ЧCalibri1м<ЧCalibri1м?МЧCalibri1h8МЧCambria1мМЧCalibri1м ЧCalibri1 џЧCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ рѕџ Д­ рѕџ ”— — – р ѕџ ”ffППЗ р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР р ѕџ єР р ѕџ ДЊ р ѕџ дPР р ѕџ дP Р рѕџ д Р рѕџ єР рѕџ ”— — Џ рѕџ д`Р рѕџ ДЋ рѕџ œ š рѕџ ”ПП– р ѕџ јР рѕџ єР рѕџ дa>Р рѕџ єР р `"@@ р `"@ р ` " @ р p"@@ р p"@ р p " @ р `@ р ` @ р `Р р"p"@@ р"p"@ р"p " @ р"p @ р"p р"p р"Р р"p""@ @ “ 20% - Accent1“ 20% - Accent2“ 20% - Accent3“ 20% - Accent4“ 20% - Accent5“ 20% - Accent6“ 40% - Accent1“ 40% - Accent2“ 40% - Accent3“ 40% - Accent4“ 40% - Accent5“ 40% - Accent6“ 60% - Accent1“ 60% - Accent2“ 60% - Accent3“ 60% - Accent4“ 60% - Accent5“! 60% - Accent6“ "Accent1“ #Accent2“ $Accent3“ %Accent4“ &Accent5“ 'Accent6“(Bad“) Calculation“* Check Cell“+€џ“,€џ“-€џ“.€џ“/Explanatory Text“ 0Good“1 Heading 1“2 Heading 2“3 Heading 3“4 Heading 4“ 5Input“6 Linked Cell“ 7Neutral“€џ“ 8Note“ 9Output“:€џ“ ;Title“ <Total“= Warning Text`…8Sheet1…CeSheet2…гfSheet3ŒССgцќ€55MowingSpring Cleanup Fall CleanupTurf Applications Grub ControlNutsedge & Crabgrass SprayShrub Insect ControlTree Insect ControlDormant Oil Spray FungicideShrub FertilizationTree FertilizationAerationOverseedPlant Bed Pre-EmergentPlant Bed Weed ControlPrune Groundcover Prune ShrubsPrune Slow Grow ShrubsPrune Small TreesMulch Beds and Tree RingsPerennial CutbackPerennial MaintenanceAnnual Flower PlantingSpring Pansies Fall PansiesTulips Fall MumsFlower Bed MaintenanceIrrigation Turn OnIrrigation Run Through Irrigation Controller AdjustmentIrrigation WinterizationDecemberNovemberOctober SeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuaryRound1Round 2Round 4Round 5Round 3PinesDeciduous Trees(May go into January depending on weatherџ:| ЂЅ5Vцѕ…Sу›+cc||OД ƒ—}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( œџ00\);_(*џЧЮџ;_(@_) }‘}) њ}џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) џ џ џ џ}‘}* 00\);_(*ЅЅЅџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ џ00\);_(*}A}0 aџ00\);_(*ЦяЮџ;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*џ?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}‘}5 ??vџ00\);_(*џЬ™џ;_(@_) џ џ џ џ}A}6 њ}џ00\);_(*џ€џ;_(@_) }A}7 œeџ00\);_(*џыœџ;_(@_) }‘}8 00\);_(*џџЬџ;_(@_) ВВВџ ВВВџ ВВВџ ВВВџ}‘}9 ???џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }-}= џџ00\);_(*}A}> 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}? 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}@ 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}A 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}B 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}C 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}D 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}E 00\);_(*џџџ;_(@_) }-}F 00\);_(*}A}G 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}H 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}I 00\);_(*џџџ;_(@_) }-}J 00\);_(*}A}K 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}L 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}M 00\);_(*џџџ;_(@_) }A}N 00\);_(*џџџ;_(@_) ’M’џ 20% - Accent1 efлхёџ џ%’M’"џ 20% - Accent2 efђнмџ џ%’M’&џ 20% - Accent3 efъёнџ џ%’M’*џ 20% - Accent4 efхрьџ џ%’M’.џ 20% - Accent5 efлюѓџ џ%’M’2џ 20% - Accent6 ef§щйџ џ%’M’џ 40% - Accent1 ЬLИЬфџ џ%’M’#џ 40% - Accent2 ЬLцЙИџ џ%’M’'џ 40% - Accent3 ЬLзфМџ џ%’M’+џ 40% - Accent4 ЬLЬРкџ џ%’M’/џ 40% - Accent5 ЬLЖншџ џ%’M’3џ 40% - Accent6 ЬLќеДџ џ%’M’ џ 60% - Accent1 23•Гзџ џџџџ%’M’$џ 60% - Accent2 23й—•џ џџџџ%’M’(џ 60% - Accent3 23Тжšџ џџџџ%’M’,џ 60% - Accent4 23ВЁЧџ џџџџ%’M’0џ 60% - Accent5 23“Энџ џџџџ%’M’4џ 60% - Accent6 23њРџ џџџџ%’A’џAccent1 OНџ џџџџ%’A’!џAccent2 РPMџ џџџџ%’A’%џAccent3 ›ЛYџ џџџџ%’A’)џAccent4 €dЂџ џџџџ%’A’-џAccent5 KЌЦџ џџџџ%’A’1џAccent6 ї–Fџ џџџџ%’9’џBad џџЧЮџ џœџ%’’џ Calculation џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ’ ’џComma’(’џ Comma [0]’&’џCurrency’.’џ Currency [0]’G’5џExplanatory Text џџ%’;’џGood џЦяЮџ џaџ%’G’џ Heading 1 I}џ%OНџ’G’џ Heading 2 I}џ%џ?ЈРоџ’G’џ Heading 3 I}џ%23•Гзџ’9’џ Heading 4 I}џ%’u’џInput џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ’K’џ Linked Cell џњ}џ%џџ€џ’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%’3’џNormal џ%’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ’w’џOutput џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ’$’џPercent’1’џTitle I}џ%’M’џTotal џ%OНџOНџ’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16ššЃЃ––Bх››ŒŒ ЉЭЩ "кYќbЊc dќЉёвMbP?_*+‚€%С63&C&"-,Bold Italic"&18LANDSCAPE MAINTENANCE SCHEDULEƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?M HP Photosmart C6200 seriesмЬCџ€ъ odXXLetterџџџџDINU"4˜R0{еX6˜IUPHdLetterъ oџџџџџџџџџџџџ [none] [none]Arial4PРРРРРРd€?SANDY<Automatic>44dMicrosoft Office ExcelєB єB јI ѕC єE іD џџџџEXCEL.EXE€€C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXEsandySIGNATURELANDIPACDRWDSGATCAPI;ЋF‡4шEд<Šп8Q;Kišн…&јE‰%ъ9ЊxШPPBHAERPЁ"OXX333333г?333333г?U} @" @ @ @ @ @ @ @ @ @  @  @  @  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ § M,M§ M+M§ M*M§ M)M§ M( M§ M' M§ M&M§ M%M§ M$M§ M#M§ M"M§ M!M§ О>??@§ О >?@§ О >?@§ О>???@§ О>???@§ § N-О NNN§ N.О NN § N1О NN § N/О NN§ N0О NN§ О>??@О >??@FО >?@§ О>?DE§ О >?E§ О& >??????????????@§ О( >???????????????@§ § G2О HI§ J3О KKKL§ О" >????????????@§ О >?@ О >?@ О>??@§ О >???????????E§ О >???????????@§ О >?@ § О >????@§ О >???????@§ О GHI § О >?@ О>??@§ О >?@ § О ABBBBBC§ О GHHI§ О>DDE§ О>??@§ О >?@§ О >?@§ О>??@§ О>??@§ § G4ОHHHIзDњl ""œD 8:J4@22$*0&  @ ! @ § О >??@§ !О !>?@зf >О@A хВ    я7ggџџџџDœ&œ<3‹‹ ЉЭЩ +f dќЉёвMbP?_*+‚€%Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"333333г?333333г?U>Ж@я7ggџџџџDœ&œ<3‹‹ ЉЭЩ Лg dќЉёвMbP?_*+‚€%Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"333333г?333333г?U>Ж@я7ggџџџџDœ&œ<3‹‹ ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ИHP\t Œ ˜ ЄАф Your User NameMicrosoft Excel@€wЄ.Щ@ЃaЇёШ@€"jc?ЩўџеЭеœ.“—+,љЎ0и PXd lt|„ Œ ЕфЋ Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets !"#$%&'()*+,-./01234ўџџџ6789:;<ўџџџ>?@ABCDўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFT-Џe?ЩўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџchSummaryInformation(џџџџ5DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ=Root Entryџџџџџџџџ РFPЩТЪ ЬJ€WorkbookџџџџџџџџџџџџchSummaryInformation(џџџџ5DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџP !"#$%&'()*+,-./01234ўџџџ6789:;<ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ§џџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎи PXd lt|„ Œ ЕфЋ Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets4 $€,А